NOUS CURSOS GRATUÏTS PER A TREBALLADORS, AUTÒNOMS I PERSONES DESOCUPADES

(ELS TREBALLADORS PODEN SER TANT AUTÒNOMS COM CONTRACTATS EN RÈGIM GENERAL)


¡INSCRIPCIONS QUAN ABANS!

¡PLACES LIMITADES!

INICI CURSOS: DURANT OCTUBRE (MIRAR INICI DE CADA CURS)

 


DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
(Enviar per email escanejada a info@centrocoliseum.com o presentar-la en leas instal·lacione de COLISEUM presencialment).

  • PER A AUTÓNOMOS: DNI + CV (CURRICULUM VITAE) + ÚLTIM REBUT D’ AUTÒNOM
  • PER A DESOCUPATS: DNI + CV(CURRICULUM VITAE) + DEMANDA DE FEINA DEL SÒC (DARDO) + INFORME VIDA LABORAL RECIENT O NÒMINA DE L’ÙLTIM FEINA + TÍTOL ESTUDIS REGLATS (mínim ESO)

Apúntate aquí a lo cursos
GRATUITOS PARA TRABAJADORES Y PERSONAS DESOCUPADAS:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

Acepto la política de privacidad.

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.