PAU PAP (Prova d’aptitud personal) per a l’accés als graus universitaris d’educació infantil i primària (alumnes que procedeixin d’un CFGS d’Educació Infantil) (LOE)

Per accedir als graus universitaris d’educació infantil i primària cal superar una prova d’aptitud personal (PAP), que consisteix en presentar-se a les PAU (LOE) però només de les matèries de la fase general de: llengua castellana i llengua catalana.

L’objectiu de la prova és valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.

Preparem la prova tant de matí com de tarda, en grups molt reduïts, amb material propi nostre informatitzat i assessorament continu sobre el criteri de correcció de la prova.

A més, COLISEUM ofereix gratuïtament la tramitació de la teva matrícula, i un bon assessorament i orientació de tots els estudis universitaris i de graus superior que es realitzen a Catalunya.

Si necessites que t'informem sobre el curs de Preparació a la Selectivitat per als graus universitaris d'educació infantil i primària

Demana Informació!

Nom*:

Cognoms*:

Telèfon*:

E-mail*:

Missatge:

Afegeix: captcha

*Camps Obligatoris