Els nostres cursos d’ANGLÈS NIVELL van orientats a la formació integral de l’alumne, desenvolupant tant les seves habilitats d’expressió oral com d’escriptura, lectura i audició.

A COLISEUM creiem que l’aprenentatge de la llengua anglesa és més eficaç quan els estudiants interactuen i participen activament en classe i gaudeixen de les classes. Tot això fa que l’alumne faciliti el seu progrés i independència. La nostra aposta pels grups molt curts (màxim 6 alumnes per nivell classe) i la qualitat del professorat (nadiu i bilingüe titulat) fan de la nostra classes d’anglès un referent en l’actualitat. Els més de 25 anys formant alumnes i més de 2000 certificacions emeses confirmen aquest referent.

Algunes de les característiques dels nostres cursos:

  • L’avaluació és contínua.
  • En les nostres classes es treballa abundantment l’oïda i el parlat.
  • La lectura i l’escriptura intentem potenciar-la amb deures i mitjançant projectes per a casa.
  • El nostre ensenyament va directament dirigida a l’obtenció dels certificats oficials de University of Cambridge, certificats homologats pel Marc de Referència de les Llengües Europeu (MCER).
  • Els estudiants que completin un curs amb èxit poden sol·licitar un certificat del nivell cursat.
  • Tots els cursos de COLISEUM estan adaptats al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües desenvolupat pel Consell d’Europa.  És l’estàndard internacional que determina la competència lingüística.
  • Tots els nostres estudiants han de fer una prova de nivell abans d’inscriure’s en un curs.