COLISEUM és una institució privada fundada en 1993 i dedicada a oferir serveis de formació tant a particulars com a empreses o institucions de qualsevol àmbit. Al llarg d’aquests més de 25 anys hem format prop de vint mil alumnes a les àrees formatives següents: formació privada a particulars, formació privada subvencionada, formació a empreses i entitats.

L’evolució de COLISEUM durant aquests anys ha estat molt important, incorporant àrees formatives a mesura que el nostre principal actiu – els nostres clients – ens ho suggerien. És per això, que sempre hem intentat respondre en la millora i mantenint a tot moment l’esperit de màxim nivell de servei.

Tot l’equip humà que formem COLISEUM, està absolutament compromès amb la màxima qualitat i servei als nostres clients, per tant són aquests principis bàsics, els que ens han permès aconseguir els objectius proposats, amb aquesta fi implantem i vam obtenir la certificació de qualitat UNE-EN-ISO 9001/00, la qual ens ha garantit una millora constant i un servei d’alt nivell.

Creiem que l’experiència acumulada és la base més sòlida per a l’èxit de les persones que confien en nosaltres, i seguirem complint el compromís cap als nostres clients amb esforç, professionalitat i voluntat de servei. Finalment, solament ens queda agrair-los la confiança dipositada al nostre centre, i els convidem a continuació a visitar nostra web.

La Direcció