En l’actualitat COLISEUM ofereix tres grans línies formatives clarament diferenciades , les quals cadascuna d’elles es desglossen en diverses àrees formatives:

  • FORMACIÓ PRIVADA: Anglès Nivell – Altres Idiomes – Reforç i Orientació Acadèmica – Proves d’Accés i Titulacions oficials – Selectivitat (PAU COMPLETA (LOE) – PAU ESPECÍFIQUES (LOE) – PAU PAP (LOE) – PAU ESTRANGERS UNED) – Formació Professional, Tècnica i Certificats – Informàtica i Comunicacions – Intensius Estiu.
  • FORMACIÓ SUBVENCIONADA: Formació Ocupacional – Formació Contínua d’Oferta (plans estatals/autonòmics) – Formació Programada (Bonificada).
  • FORMACIÓ ON – LINE I DISTÀNCIA : Anglès i Altres Idiomes – Informàtica i Formació Empresarial – Proves d’accés.