NOUS CURSOS GRATUÏTS PER A TREBALLADORS AUTÓNOMS I PERSONES DESOCUPADES

(NO TREBALLADORS EN RÈGIM GENERAL AMB NÒMINA)

Cursos gratuitos

GESTIÓ DELS RR.HH: DIRECCIÓ PER OBJECTIUS I PLANIFICACIÓ DE TASQUES + GESTIÓ DEL TEMPS (65 h)

Direcció per objectius i planificació de tasques / Direcció i Lideratge / Organització i Elaboració d’un pla de treball / Gestió del temps / Lladres del temps / Plans d’acció

Dissabtes de 09.00 a 14.00 h
Inici: 12 d’octubre

 

COMMUNITY MANAGER (GESTIÓ DE COMUNITATS VIRTUALS) (100H)

Social Media / Marca Personal / La Web 2.0 / La Blogsfera / E-Commerce / Cloud Computing / Crowdsourcing y Crowdfunding / Redes Sociales (Facebook, Twiter, Linkedin,…) / Blogs: WordPress / Apps / Pla de Comunicació / Creació i Gestió de Continguts / Pla de Màrqueting Digital

Dilluns i Dimecres de 19.00 a 22.00 h
Inici: 4 de novembre

 

GESTIÓ COMERCIAL I DE VENDES / COBRAMENTS A MICROEMPRESES. ATENCIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS (90 H)

Accions de comunicació / Atenció al Client / Tècniques de Venda / L’emmagatzematge / Anàlisi Financera / Gestió Comercial / La relació amb el client / Queixes i Reclamacions

Dilluns i Dimecres de 19.00 a 22.00 h
Inici: 18 de novembre

 

GESTIÓ EMPRESARIAL (CONTABILITAT) (70H)

Comptabilitat General / Comptabilitat Informatitzada / Finances / Gestió Electrònica fiscal i laboral / El finançament empresarial / Mitjans de Pagament / Gestió dels cobraments i pagaments

Dilluns i Dimecres de 19.00 a 22.00 h
Inicio: 14 d’octubre

 

OFIMÀTICA (90H)

Sistema Operatiu i recerca de la informació: Internet avançat i correu electrònic / Tractament de textos (Word) / Presentacions Gràfiques d’informació (Power Point) / Full de Càlcul (Excel)

Dimarts i Dijous de 19.00 a 22.00 h
Inici: 17 d’octubre

¡INSCRIPCIONS QUAN ABANS!

¡PLACES LIMITADES!

INICI CURSOS: DURANT OCTUBRE (MIRAR INICI DE CADA CURS)

 


DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
(Enviar per email escanejada a info@centrocoliseum.com o presentar-la en leas instal·lacione de COLISEUM presencialment).

  • PER A AUTÓNOMOS: DNI + CV (CURRICULUM VITAE) + ÚLTIM REBUT D’ AUTÒNOM
  • PER A DESOCUPATS: DNI + CV(CURRICULUM VITAE) + DEMANDA DE FEINA DEL SÒC (DARDO) + INFORME VIDA LABORAL RECIENT O NÒMINA DE L’ÙLTIM FEINA + TÍTOL ESTUDIS REGLATS (mínim ESO)

Apúntat aquí als cursos
GRATUITS PER A AUTÒNOMS:

Nom*:

Cognoms*:

Mòbil*:

Telèfon fix*:

E-mail*:

Verificació*: captcha

Accepto la política de privacitat.

*Camps obligatoris

COLISEUM li informa que les dades personals recollides en aquesta sol·licitud seran tractats de forma estrictament confidencial.