CURSOS GRATUÏTS PER A TREBALLADORS I PERSONES DESOCUPADES

(Treballadors tant AUTÒNOMS com ASSALARIATS AMB NÒMINA)

CONTROLADOR D’ACCESSOS (60 H) (Aconsegueix el teu carnet professional)

Normativa aplicable i les funcions del personal de control d’accés a determinats establiments d’espectacles i activitats recreatives, segons aquest Reglament – Regulació del dret d’admissió de conformitat amb aquest Reglament – Mesures de seguretat en els establiments oberts al públic: Full de reclamacions – Horaris de tancament – Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic – Prohibició d’armes i d’objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic / Pràctiques: Primers auxilis per a atendre situacions d’assistència sanitària immediata – Tècniques bàsiques d’autocontrol i de defensa personal , en situacions de necessitat extrema – Tècniques adequades de control i seguretat

Dissabtes de 09.00 a 14.00 h o Divendres de 16.00 a 21.00 hores

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL BÀSIC I AVANÇAT (100 H)

El contracte de treball / Afiliació a la seguretat social – Altes i baixes – Butlletins de cotització: TC1 i TC2 2.2 / Rebut de salaris / Nóminas- Liquidacions i indemnitzacions / Cotització a la seguretat social – El càlcul de les bases de cotització- El aportació de l’empresa a la seguretat social i el model oficial de nòmina / Gestió laboral – Règim general de la seguretat social mútues patronals / el calendari laboral / la contractació de treballadors / Enquadrament i afiliació a la seguretat social. Altes i baixes / Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments / L’expedient del treballador / Contractes bonificats / Tramitació -Rebut de salaris – Nòmines – Impresos oficials / Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització / Liquidacions / Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

Dilluns i Dimecres de 18.45 a 21.45 hores

POSICIONAMENT WEB SEO / SEM I ANALÍTICA WEB (100H)

Introducció SEO – Els motors de cerca – Indexació de la informació. El crawler- Eines i plugins / SEO on-page / SEO off-Page / Eines i analítica web (SEO) / Consultoria SEO – Benchkmark SEO 5.1 / Introducció SEM 6.1. CPC – CPM – CPA / El compte d’AdWords i configuració d’una campanya bàsica / Formats d’anuncis / Gestió de campanyes / Vídeo màrqueting amb Youtube / Eines i analítica web / Fixar els objectius d’un projecte Online: Acquisition, engagement, conversió, loyalty / El mètode Lean: Fail fast, fail cheap. / El Pla de Màrqueting Digital – Auditoria – Estudi de la competència – Anàlisi DAFO – Anàlisi de l’Audiència – Fixar Objectius: SMART goals i KPI – Tècniques de Màrqueting Digital a curt, mitjà i llarg termini – Fixar un calendari d’implementació – fixar un pressupost – Avaluar el Pla de Màrqueting Digital / Analítica Web aplicada a Xarxes Socials. / Analítica Web aplicada a Botigues Virtuals / Analítica Web aplicada a projectes SEO / Eines per analitzar: connectar WordPress amb Google Analytics i Webmasters, connectar WordPress amb MailChimp / Hootsuite / Facebook Insights / Twitter Analytics / Instagram Analytics / Linkedin

Dilluns, Dimarts i Dimecres de 19.00 a 21.45 hores

OFIMÀTICA (190h)

Entorn Windows / Internet i Correu electrònic / Tractament de text (Word) / Full de Càlcul (Excel) / Presentacions gràfiques (Power Point)

De dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 hores

NAVEGACIÓ, COMUNICACIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DIGITAL (60H)

Configuració del navegador web / Cerca avançada d’informació / Correu electrònic / Llibreta d’Adreces / missatgeria instantània / Seguretat Avançada / Full de Càlcul Excel: nivell bàsic i mig.

Dilluns i Dimecres de 19.00 a 21.45 hores

INSCRIPCIONS: FINS AL DIVENDRES 18 D’OCTUBRE

PLACES LIMITADES! LES PLACES ES RESERVEN PER ORDRE D’ARRIBADA FINS ESGOTAR PLACES

INICI CURSOS: A partir del 21 D’OCTUBRE

 


DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
(Enviar per email escanejada a info@centrocoliseum.com o presentar-la a les instal·lacions de COLISEUM presencialment).

  • PER A AUTÒNOMS: DNI + CV (CURRICULUM VITAE) + ÚLTIM REBUT D’ AUTÒNOM
  • PER ALS ASSALARIATS (NÒMINA): DNI + CV (currículum vitae) + ÚLTIMA NÒMINA
  • PER A DESOCUPATS: DNI + CV(CURRICULUM VITAE) + DEMANDA DE FEINA DEL SÒC (DARDO) + INFORME VIDA LABORAL RECIENT O NÒMINA DE L’ÙLTIMA FEINA

Apúntate aquí a lo cursos
GRATUITOS PARA TRABAJADORES Y PERSONAS DESOCUPADAS:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

Acepto la política de privacidad.

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.