S’entén per Formació Contínua el conjunt d’accions formatives que es desenvolupen per millorar tant les competències i qualificacions dels professionals en formació com la requalificació dels professionals ocupats, que permetin compatibilitzar la major competitivitat de les empreses amb la formació individual del professional.

Així mateix s’entén com a Formació Contínua tota activitat d’aprenentatge realitzada al llarg de la vida amb l’objectiu de millorar els coneixements, les competències i les aptituds amb una perspectiva personal, cívica, social o relacionada amb l’ocupació.

El concepte de Formació Contínua, entès com una acció global, trenca amb les concepcions tradicionals. Amb la seva implantació deixen de tenir sentit les diferenciacions convencionals entre educació/formació i la mateixa sectorialització de la vida humana en tres estadis clarament separats: ESCOLA/TREBALL/JUBILACIÓ.

La Formació Contínua fonamentalment està dirigida a aconseguir els següents propòsits bàsics:

  • Reforçar el nivell de qualificació dels professionals en els diferents sectors, evitant així l’estancament en la seva qualificació i millorant per tant la seva situació laboral i professional.
  • Respondre a les necessitats específiques de les organitzacions i empreses.
  • Potenciar la competitivitat de les institucions i empreses.
  • Adaptar els recursos humans a les innovacions tecnològiques i a les noves formes d’organització del treball.
  • Propiciar el desenvolupament de noves activitats econòmiques.
  • L’estratègia de la Formació Contínua no persegueix només objectius econòmics, sinó que a més es pretén que a través d’ ella els professionals puguin desenvolupar-se personalment i inserir-se activament en una societat que cada vegada és més complexa i que requereix una qualificació major per atendre les variades necessitats tant a nivell laboral com personal.

A continuació, presentarem els diferents tipus de formació contínua existent en l’actualitat:

FORMACIÓ D’OFERTA:

S’entén com a formació d’oferta, una varietat de la formació contínua. En l’actualitat, existeixen plans de formació d’oferta estatal i també autonòmics; o com també es diu: CONTRACTE PROGRAMA ESTATAL i CONTRACTE PROGRAMA AUTONÒMIC. I també, per a tots dos casos poden ser PLANS SECTORIALS -per treballadors d’un únic sector- o PLANS INTERSECTORIALS -per treballadors de qualsevol sector-.

COLISEUM des de fa més de 15 anys ve executant plans de formació d’oferta. Gestionem plans sectorials de formació contínua dirigits a personal assalariat en sectors com Comerç, Oficines i Despatxos i/o autònoms intersectorials. Així mateix, disposem de plans de formació intersectorials dirigits a qualsevol treballador en actiu.

Tots aquests plans es gestionen directament amb el treballador, són sense cap cost per a l’alumne/a i es realitzen a les nostres instal·lacions o bé fora d’aquestes durant tot l’any. Curs d’idiomes, d’informàtica i comunicacions, d’habilitats, de coaching, entre d’altres, són cursos de formació contínua que subvencionen diferents organismes i consultores, alguns com PIMEC, FOMENT, IDFO, entre altres.

Si desitges ampliar la informació omple el següent formulari d’informació de cursos de formació contínua.

VEURE OFERTA DE CURSOS GRATUÏTS PER A TREBALLADORS. Oberta Convocatòria Gener 2017

Si necessites que t'informem sobre la Formació Continua d' Oferta

Demana Informació!

Nom*:

Cognoms*:

Telèfon*:

E-mail*:

Missatge:

Afegeix: captcha

*Camps Obligatoris