Curs de preparació prova d’accés universitat majors de 25 anys:

COLISEUM prepara les proves per accedir a la Universitat per a totes aquelles persones majors de 25 anys amb aspiracions i necessitats de cursar alguna carrera universitària.

Preparem per a totes les carreres i universitats, tant en torn de matí, de tarda, com de tarda- nit.

Ens agrada destacar en què ens diferenciar-nos de la resta de centres:

 1. Som els que més hores lectives setmanals realitzem.
 2. Els nostres grups són els més reduïts, màxim 10 alumnes per grup.
 3. Al nostre centre qualsevol alumne pot canviar de torn d’ impartició, el ritme de les classes és el mateix en qualsevol torn, així com els professors.
 4. Únic centre que prepara totes les vies d’accés i totes les matèries de la fase específica, en qualsevol torn d’ impartició, tant en matins, tardes com tarda-nit.
 5. Més de 15 anys preparant les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys amb un percentatge mitjà d’aprovat any rere any proper al 90 %.
 6. Si un alumne suspèn la prova, us convidem el curs vinent perquè la prepari de nou.

La nostra preparació contempla totes aquestes característiques:

 • La durada del curs preparatori a la Universitat per a majors de 25 anys és d’octubre a abril (fins al dia anterior a la prova oficial), realitzant 12 hores setmanals de classe presencial, assistint tan sols tres dies a classe en grups molt reduïts.
 • Tots els materials utilitzats en la preparació, són de creació pròpia: manuals teòric pràctics de totes les matèries.
 • Seguiment individualitzat, consells pràctics, orientació pedagògica de la prova i simulacre d’examen previ a la prova oficial.
 • Tutories i classes de reforç quan l’alumne ho necessiti.
 • Resolució abundant d’exàmens d’anys anteriors, aplicant el criteri de correcció, amb puntualització dels errors més freqüents que cal evitar.
 • Tramitació de documentació i drets d’examen per a realitzar la prova.

Sol·licita’ns àmplia informació sense cap compromís (horaris, preus, torns, etc.) sobre la preparació d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i nosaltres t’ assessorarem en tot el que puguis necessitar.

Curs de preparació prova d’accés universitat majors 45 anys:

COLISEUM prepara les proves per accedir a la Universitat per a totes aquelles persones majors de 45 anys amb aspiracions i necessitats en cursar alguna carrera universitària.

Els requisits per presentar-se a aquesta prova són: 1) no disposar de cap titulació que habiliti per a l’accés a la universitat per altres vies 2) Complir o haver complert els 45 anys en l’any natural en què es realitza la prova.

Per accedir a la Universitat l’alumne haurà de,

 • superar la fase general de la prova d’accés (comentari, llengua castellana i llengua catalana)
 • i realitzar i passar una entrevista personal en el centre on vulgui realitzar l’estudi universitari

Les característiques dels nostres cursos per als majors de 45 anys són les següents:

 • Preparem per a totes les carreres i universitats, tant en torn de matí com de tarda-nit.
 • La durada del curs preparatori és d’octubre a abril, realitzant 4 hores setmanals de classe presencial, assistint tan sol 1 dia a classe en grups molt reduïts.
 • Una gran avantatge de COLISEUM respecte als nostres competidors és que un participant que alterni torns de treball, podrà assistir a classe de matí o de tarda segons el seu interès.
 • Materials informatitzats de continguts teòrics i pràctics de les matèries.
 • Seguiment individualitzat, consells pràctics, orientació pedagògica de la prova i simulacre d’examen previ a la prova oficial.
 • Tramitació de documentació i drets d’examen per a realitzar la prova.

Sol·licita’ns informació sense cap compromís (horaris, preus, torns, etc.) sobre la preparació d’accés a la universitat per a majors de 45 anys i nosaltres t’ assessorarem en tot el que puguis necessitar.

Si necessites que t'informem sobre el curs d' Accés a la Universitat per majors de 25 i 45 anys

Demana Informació!

Nom*:

Cognoms*:

Telèfon*:

E-mail*:

Edat:

Missatge:

Afegeix: captcha

*Camps Obligatoris